pārtrauc klusēšanu 2022
Barnahus logo

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) sadarbībā ar Labklājības ministriju (turpmāk – Ministrija) īsteno

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” (turpmāk – Projekts) ieviešanu.

Projekta sauklis:

STRĀDĀJAM KOPĀ DROŠAI UN KONKURĒTSPĒJĪGAI EIROPAI!

Projekta vispārējais mērķis ir bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošana, ieviešot Barnahus, jeb Bērna mājas modeli Latvijā.

Bērna mājas modelis ir efektīvs mehānisms, lai reaģētu uz vardarbību, ievērojot no vardarbības cietušo bērnu un bērnu, kas ir vardarbības liecinieki, tiesības, vienlaikus nodrošinot, ka tiek sasniegti kriminālprocesa un rehabilitācijas procesa mērķi. Bērna mājas koncepts ir pierādījis sevi citviet Eiropā un atzīts par bērnam saudzējošu pakalpojumu, lai novērstu bērna atkārtotu traumatizāciju.

 

Bērna mājas būtība ir jauna veida pieeja starpinstitucionālai un starpdisciplinārai speciālistu un profesionāļu sadarbībai gadījumos, kad bērni ir cietuši no vardarbības vai kļuvuši par tās lieciniekiem. Saskaņā ar Bērna mājas pieeju, bērnus izmeklēšanas vajadzībām intervē iejūtīgā veidā – telpas ir pielāgotas Eiropas Barnahus (Bērna mājas) Kvalitātes Standartiem[1], bērnus intervē nodalītā telpā īpaši apmācīti speciālisti, iesaistītajiem speciālistiem tiek nodrošināta tiešraide kā arī intervijas videoieraksts. Bērna mājas pamatkoncepcija ir izvairīties no bērnu pakļaušanas atkārtotām intervijām vairākās institūcijās dažādās to atrašanās vietās, lai novērstu bērna atkārtotu traumatizāciju, kā nepieciešamā atbalsta un rehabilitācijas nodrošināšana.

Informācija par Projekta mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem

Projekta mērķi:

 • izstrādāt un ieviest starpnozaru un starpdisciplināru uz upuri centrētu institucionālās sadarbības modeli vardarbības pret bērniem gadījumos;
 • nodrošināt, lai pret bērniem, kuri kļuvuši par vardarbības upuriem vai lieciniekiem, izturētos bērniem draudzīgā veidā;
 • uzlabot prokuratūras un tiesu sistēmas izmantoto pierādījumu kvalitāti, tostarp apmācot speciālistus;
 • izveidot funkcionējošu, tiesiski un organizatoriski nostiprinātu Bērna mājas modeli Latvijā, kur bērni tiek pratināti un medicīniski izmeklēti kriminālprocesuālos nolūkos, vispusīgi novērtēti un saņem atbilstošus terapeitiskos pakalpojumus no atbilstošiem speciālistiem;
 • ieviest Bērna mājas modeli nacionālajā bērnu tiesību aizsardzības struktūrā, lai  sadarbību starp aģentūrām Bērna mājas iekšienē, regulētu valstī noteiktās procedūras un oficiāli starpinstitūciju  nolīgumi.

Projekta aktivitātes:

 • stiprināt tiesisko, politisko un institucionālo sistēmu daudznozaru starpinstitūciju kopējo ietvaru pakalpojumu attīstībai un ilgtspējīgai Bērna mājas darbībai;
 • uzlabot speciālistu zināšanas un iespējas un palielināt speciālistu un plašākas sabiedrības informētību par vardarbības pret bērniem izplatību, galveno uzmanību pievēršot bērnu seksuālai izmantošanai;
 • renovēt un modernizēt telpas Bērna mājas vajadzībām (telpas atradīsies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā);
 • nodrošināt starpdisciplīnu, vairāku pušu un aģentūru pakalpojumus Bērna mājas ietvaros.

Projekta mērķa grupa ir :

 • vardarbībā cietušie bērni un viņu ģimenes;
 • policijas izmeklētāji, kuri nozīmē tiesu ekspertīzes un organizē pratināšanu;
 • medicīnas speciālisti un profesionāļi, kas veic tiesu medicīnisko pārbaudi un procesa virzītāja nozīmēto tiesu medicīnisko ekspertīzi;
 • bērnu aizsardzības profesionāļi un sociālie darbinieki, kas sadarbosies ar Bērna māju;
 • tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti.

Projekta partneri

 • Islandes valdības Bērnu tiesību aizsardzības valdības aģentūra;
 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD);
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

Projekts paredz Bērna mājas izveidi un oficiālu tās iekļaušanu nacionālajā tiesību sistēmā, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un publisko finansējumu.

Projekta vadītāja: Ilze Bērziņa, tel.+ 371 67021639, e-pasts: ilze.berzina@lm.gov.lv

Bērna mājas vadītāja: Laura Lediņa, tel.+ 371 67359129; e-pasts: laura.ledina@bti.gov.lv

 

Projekts tiek īstenots no 02.02.2021.- 30.04.2024.

Līguma Nr. EEZ/LM/2021/5

Projekta kopējais finansējums: 2 070 000 €

Grantu finansējums: 1 759 500 €

Valsts līdzfinansējums: 310 500 €

 

Vairāk informācijas:

 


[1] http://www.childrenatrisk.eu/promise/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/PROMISE-Barnahus-Quality-Standards.pdf