Buklets bērniem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izdotajā bukletā „Tavas tiesības. Tavi pienākumi” bērniem saistošā veidā stāstīts par viņu tiesībām un pienākumiem. Bukleta atraktīvos vizuālos tēlus radījuši paši bērni.

Patreiz buklets nav pieejams.


Šajā informatīvajā materiālā ir bērnu tiesības un pienākumi, ko paredz Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Bukletā bērniem īpaši atzīmēts, ka „pildīt savus pienākumus ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas Tavas tiesības”.