Pievienotajos dokumentos iespējams iepazīties ar informāciju par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2011.gada budžetu.