Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi valsts statistikas pārskatu par bāriņtiesu darbu 2022. gadā analīzi.

Lai iepazītos ar dokumentu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.