Informācija par institūcijas budžeta izdevumiem

Skatot pievienotos dokumentus, iespējams detalizēti iepazīties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas budžeta izdevumiem.