Labklājības ministrija ir sagatavojusi un apstiprinājusi izglītības programmas paraugu speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei speciālistiem.

Ar profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 40 akadēmisko stundu apmērā, kā arī zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 24 akadēmisko stundu apmērā paraugiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.