Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Probācijas semināri

Noziegumi, kas vērsti pret nepilngadīgu personu tikumību un dzimumneaizskaramību, ir īpaši smagi un nopietnas sekas radoši. Tādēļ Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ir aktīvi iesaistījusies Valsts probācijas dienesta (VPD), Valsts policijas (VP) un Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) aktivitātēs šo noziedzīgo nodarījumu mazināšanā.

Oktobrī VPD organizēja trīs reģionālos seminārus, kuros tostarp informēja gan par padarīto, gan ieskicēja nākotnes uzdevumus un nepieciešamos grozījumus likumdošanā. Šādi semināri ir viena no minēto institūciju sadarbības formām. Šajos semināros piedalījās arī VBTAI vadītāja vietniece Valentīna Gorbunova, prezentējot gan sasniegto, gan  izaicinājumus starpinstitūciju sadarbībā no bērnu tiesību aizsardzības skatupunkta.

VBTAI pērn kļuva par pilntiesīgu sadarbības partneri  2015. gada 23. novembrī noslēgtajai starpresoru vienošanās starp VPD, VP un IeVP "Par sadarbību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīšanas novēršanai". 2021. gadā VBTAI pārstāvji piedalījās 43 starpinstitūciju sanāksmēs, bet šī gada deviņos mēnešos – jau 61 sanāksmē.