Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas speciālistu komanda sveic esošos un nākamos sadarbības partnerus uzsākot jauno mācību gadu! Arī šajā mācību gadā speciālisti turpinās sniegt konsultatīvo atbalstu vecākiem (citiem bērnu likumiskajiem pārstāvjiem/ aprūpētājiem) un speciālistiem Eiropas Savienības fondu finansētā projekta Nr. 9.2.1.3./16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" ietvarā.

Aicinām pieteikties bezmaksas konsultācijām:

  • ģimenes, audžuģimenes, aizbildņus un bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes, ja bērnam novērojamas uzvedības vai saskarsmes grūtības;
  • skolu un pirmsskolu, kā arī citu iestāžu un jomu speciālistus, lai saņemtu konsultatīvo atbalstu un rekomendācijas darbam ar bērniem, kuriem ir uzvedības vai saskarsmes grūtības.

Konsultatīvās nodaļas speciālisti MSTeams platformā attālināti nodrošina:

  • konsultācijas vecākiem, citiem bērnu likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem un speciālistiem;
  • konsultāciju ģimenei kopā ar bērnu un atbalsta programmas izstrādi bērnam;
  • konsultācijas speciālistiem (pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, atbalsta speciālistiem, ārstniecības personām u.c.) un atbalsta programmas izstrādi  darbam ar bērnu;
  • tikšanās ar speciālistiem, lai pārrunātu atbalsta programmu, rekomendācijas un to realizācijas virzību.

Lai saņemtu attālinātu konsultāciju, atbalsta saņēmējiem nepieciešams:

  • interneta pieslēgums, kas nodrošina kvalitatīvu video un skaņas pārraidi;
  • dators, planšetdators vai viedtālrunis;
  • telpa/ vieta netraucētai sarunai ar Konsultatīvās nodaļas speciālistiem.

Pirms konsultācijas sarunā ar vecākiem (bērna likumiskajiem pārstāvjiem) tiks individuāli izvērtēta bērna līdzdalības nepieciešamība atsevišķos konsultācijas posmos, individuālai speciālistu sarunai ar bērnu vēlama atsevišķa telpa, kurā bērns vienatnē jūtas ērti un droši, kā arī atsevišķa viedierīce bērnam.

Gadījumos, kad būs nepieciešams, tiks nodrošinātas arī klātienes konsultācijas, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumus.

Detalizētu informāciju  par konsultatīvo atbalstu atrodama Konsultatīvās nodaļas speciālistu sagatavotajās infografikās iespējams zemāk lejupielādēt pielikumā. 

Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam iesniegt atbilstošo iesniegumu VBTAI Konsultatīvajā nodaļā. Iesniegumu veidlapas lejupielādējamas Valsts bērnu tiesību aizsardzības tīmekļa vietnē, sadaļā “Par Konsultatīvo nodaļu

Iesniegumu var nosūtīt pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā uz e-pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Konsultatīvo nodaļu pa tālruņa Nr. 67359129, vai sazināties ar nodaļas vadītāju Ingu Gulbi (e-pasts: inga.gulbe@bti.gov.lv; tālruņa Nr. 67893546, 26808563)