Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Telpa ar pie galda sēdošiem cilvēkiem

Divas dienas – 22. un 29. augustā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti apguva Flagsystem jeb karogu sistēmas metodi, lai uzlabotu savas zināšanas un prasmes novērtējot bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību. Novērtēšanas sistēma iekļauj vairākus kritērijus, kā piemēram, piekrišanu, brīvprātību, uzvedības atbilstību attīstībai un citus, kas ļauj visaptveroši vērtēt bērnu seksuālo uzvedību un palīdz plānot tālākos palīdzības soļus bērnam, ģimenei un citiem iesaistītajiem speciālistiem. Karogu sistēmas metode būs būtisks darba instruments gan Uzticības tālruņa, gan Bērna mājas programmas, gan citiem VBTAI speciālistiem ikdienas darbā. Paldies semināra organizētājiem - biedrībai "Papardes zieds".