Informācija presei Jaunumi
darbnīca 16.02.2023.
apmac.logo

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2023. gada 16.februārī Saldus  Bērnu un jaunatnes centrā organizēja domnīcu “Atbalsta sistēma bērna izaugsmei”.

Domnīcā uz tikšanos tika aicināti sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestāžu u.c.  institūciju pārstāvji, kā arī audžuģimenes, lai diskutētu par bērna atbalsta sistēmu, kas tiek pilnveidota Eiropas Sociālā fonda  līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros.

Domnīcas diskusiju tēmas: vienota institūciju un ģimeņu, kuras savā aprūpē uzņem ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus, izpratne par darbībām, sniedzot atbalstu bērnam; kādi atbalsta pasākumi nepieciešami (esošie pakalpojumi un, kādus pakalpojumus nepieciešams ieviest) bērnam, ģimenei un speciālistiem.