Informācija presei Jaunumi Preses relīze
domnica Cēsis marts 2023
apmac.logo

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2023. gada 8. martā Cēsu novada domē organizēja domnīcu “Bāriņtiesu lomas stiprināšana bērnu atbalsta sistēmā”.

Domnīcā uz tikšanos tika aicināti bāriņtiesu pārstāvji, lai diskutētu par bērna atbalsta sistēmu, kas tiek pilnveidota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros.

Domnīcā tika sniegta informācija par riska faktoriem savlaicīga un efektīva atbalsta nodrošināšanai bērnam no Konsultatīvās nodaļas skatupunkta un prakses.

Domnīcas laikā tika apzināti bāriņtiesu resursi un pilnveidojamās vajadzības, lai stiprinātu bāriņtiesas lomu bērnu tiesību aizsardzībā. Domnīcas dalībnieki diskutēja par bāriņtiesu darbinieku profesionālajām kompetencēm un nepieciešamo atbalstu to stiprināšanai un starpinstitūciju sadarbības nozīmi bērna atbalsta sistēmā.

Domnīcā piedalījās pārstāvji no Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Siguldas un Valmieras novadu bāriņtiesām.