Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Domnīca

logo

Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) 2024. gada 31. janvārī Rīgas bērnu, jauniešu un ģimeņu atbalsta centra struktūrvienībā “Imanta” organizēja domnīcu “Bērna ar uzvedības vai atkarības problēmām vajadzībās balstīta sadarbība”.

Domnīcā uz tikšanos tika aicināti bērnu aprūpes iestāžu vadītāji vai to deleģētie pārstāvji, lai diskutētu par bērna atbalsta sistēmu, kas tiek pilnveidota Eiropas Sociālā fonda Plus pasākuma 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma īstenā projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” ietvaros.

Centra vadītāja vietniece attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos Liene Kauliņa – Bandere iepazīstināja klātesošos ar centra mērķiem, uzdevumiem un darbības virzieniem. Rita Paršova, centra Atbalsta pakalpojumu departamenta direktore informēja par Atbalsta pasākumiem bērniem ar uzvedības vai atkarības problēmām un viņu ģimenēm tai skaitā par projektiem “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” un “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm” to mērķiem, mērķa grupām un aktivitātēm. Savukārt, Guna Garokalna, Mg.soc.d. novadīja lekciju “Bērna ar uzvedības vai atkarības problēmām vajadzībās balstīta sadarbība” pēc kuras bija grupu darbs, diskusijas un ieteikumi par tādām tēmām kā: iekšējā sadarbība, ārējā sadarbība, sadarbība ar bērnu, pieejamie un vajadzīgie resursi darbinieku stiprināšanai, bērna aprūpes iestādes darbinieka individuālā loma bērna dzīvē.

Vēlamies izteikt pateicību par dalību domnīcā pārstāvjiem no: Liepājas sociālā dienesta bērnu atbalsta centra "Dzintari", daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Priedīte”, daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Priedīte” struktūrvienības “Bērnu sociālās aprūpes centrs”, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja",  Grašu bērnu ciemata, ĢAC “Lejasstrazdi”, Gulbenes novada sociālā dienesta struktūrvienības "Ģimenes atbalsta centrs "Saule"", Īslīces SOS bērnu ciemata, Valmieras SOS Bērnu ciemata, Latvijas SOS BCA Jelgavas jauniešu mājas, daudzfunkcionālās sociālo pakalpojumu centra ,,Vecružina,, biedrības "Centrs Elizabete", Rīgas bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra, BSRC "Mūsmājas", Sociālā atbalsta un aprūpes centra „Avots”.