Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Domnīcas norise auditorijā
logo josla

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2023. gada septembra un oktobra mēnesī organizēja  četras reģionālās domnīcas “Pirmsskolas izglītības iestāde – starts bērna izaugsmei”.  

Domnīcā uz tikšanos tika aicināti pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji, lai diskutētu par bērna atbalsta sistēmu, kas tiek pilnveidota Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansēto projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” ietvaros.

Domnīcu mērķis bija palielināt vienotu bērnu atbalsta sistēmā strādājošo izpratni par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanas aspektiem.  Domnīcās Rēzeknē, Liepājā, Valmierā un Bauskā tika apzinātas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās zināšanas, prasmju vajadzības un nepieciešamais atbalsts, lai stiprinātu pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistu sadarbību ar bērnu, vecākiem un institūcijām.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsaka pateicību Bauskas pašvaldībai, Liepājas valstspilsētas pašvaldībai, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai un Valmieras valstspilsētas pašvaldībai par atsaucību un iespēju organizēt domnīcas pašvaldības telpās.