Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Konferences zāles skats

2023.gada 23.novembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk) - VBTAI pārstāve Ieva Bašinska viesojās un pārstāvēja VBTAI viedokli Beļģijā, Briselē, ikkadējā starptautiskajā konferencē "Drošākā interneta forums 2023", kura ietvaros tika apspriestas jaunākās bērnu un jauniešu digitālās iespējas un aktīva pieaugušo līdzdalība, lai nodrošinātu jaunākai paaudzei nepieciešamās prasmes un kompetences, lai droši un atbildīgi paustu sevi tiešsaistes vidē, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargāto lietotāju vajadzībām.