Informācija presei Jaunumi
Ģimenes psihoterapija

Atgādinām, ka vēl ir iespējams pieteikties bezmaksas psihoterapijas konsultācijām ģimenēm ar bērniem. Šo pakalpojumu nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī, piemēram, vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas.

Sīkāka informācija par projektu un iespējām pieteikties: https://www.bac.gov.lv /lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas