interneta konkurss nov.2022

Lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par drošību interneta vidē, rosinot drošu un efektīvu interneta izmantošanas iemaņu veidošanu, kā arī rodot izpratni par kibermobinga riskiem, sekām un palīdzības iespējām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konkursu “Interneta lietpratēju izaicinājums”.

Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo vai profesionālās izglītības iestāžu skolēni, sākot no 7. klases, iesūtot individuālos darbus.

Lai piedalītos konkursā, bērni tiek aicināti radīt paliekošu iniciatīvu/ aktivitāti vai izglītojošo materiālu, kas kalpotu kā instruments jaunāko klašu skolēniem, veidojot viņu drošas interneta lietošanas paradumus, kā arī attīstot skolēnu prasmes atpazīt un apturēt kibermobingu.

Konkursa darbus var iesūtīt līdz 19. decembrim, bet uzvarētāji tiks apbalvoti nākamā gada sākumā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.