Jaunumi

Juridiskās palīdzības administrācija kā atbildīgā iestāde valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanā trūcīgām un maznodrošinātām personām, valsts un pašvaldības apgādībā esošām personām un personām, kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, kā arī valsts kompensāciju izmaksāšanas nodrošināšanā personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par cietušajām, ir sagatavojusi vairākus informatīvos materiālus par saviem pakalpojumiem.

Šī informācija var būt noderīga gan bāriņtiesām un citiem sociālajā jomā strādājošajiem speciālistiem, gan plašākai sabiedrībai.

Lai iepazītos ar šiem informatīvajiem materiāliem, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

 

Plašāka informācija par administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī informatīvie materiāli ir pieejama tīmekļvietnē https://www.jpa.gov.lv/lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba-1

un https://www.jpa.gov.lv/lv/valsts-kompensacija-noziegumos-cietusajiem.