Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Virtuālā realitāte

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) maijā sāk īstenot pilotprojektu “Virtuālās realitātes terapija pusaudžiem, kuri ir izdarījuši likumpārkāpumus vai cietuši noziedzīgos nodarījumos”, kura ietvaros tiks nodrošinātas individuālas psihologa konsultācijas pusaudžiem virtuālajā vidē. Pakalpojumu finansē no Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds” un Labklājības ministrijas piešķirtā finansējuma, to nodrošinās SIA “Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs”. Pilotprojekts tiks īstenots līdz šī gada novembrim.

Galvenā jaunā pakalpojuma mērķgrupa ir pusaudži (bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem (neieskaitot)), kuri ir izdarījuši likumpārkāpumus, piemēram, zādzības, miesas bojājumus, vai cietuši noziedzīgos nodarījumos (prioritāri pusaudži no ārpusģimenes aprūpes) un kuriem ir atkarības un/vai uzvedības traucējumi.

Pakalpojums veidots tā, lai padarītu virtuālās psihoterapijas pakalpojumus pieejamākus mērķgrupai visā valsts teritorijā. Pilotprojekta ietvaros plānots palīdzēt pusaudžiem uzlabot savu mentālo veselību un dzīves kvalitāti, kā arī koriģēt iepriekš apgūto uzvedības modeli.

Uzsākot pakalpojumu, eksperts sākotnēji veiks pusaudža situācijas psihodiagnostiku, bet turpmākajā pasākuma gaitā īstenos individuālu terapiju, lai palīdzētu pusaudzim apgūt vai pilnveidot emociju kontroles prasmes, sniegtu atbalstu trauksmju, fobiju, mobinga, atkarību, uzvedības vai citu emocionālo traucējumu mazināšanā un/vai uzvedības korekcijā, kā arī mazinātu risku pusaudzim atkārtoti veikt noziedzīgu nodarījumu vai kļūt par noziedzīga nodarījuma upuri.

Plānots, ka pilotprojekta laikā pakalpojumu saņems 68 pusaudži. Viens pusaudzis var saņemt ne vairāk par vienpadsmit konsultāciju stundām virtuālajā vidē. Iespējams arī izmantot “Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra” alternatīvo konsultāciju nodrošināšanas risinājumus, piemēram, patstāvīgi risināmus uzdevumus.

Pakalpojums būs pieejams:

  • nodibinājumā "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs "Liepāja", Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401;
  • nodibinājumā "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" ģimeņu atbalsta centrs "Terēze", Pils iela 11, Tukums, LV-3101;
  • nodibinājumā "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" Latgales ģimeņu atbalsta centrs "Daugavpils", Mazā dārza iela 1, Daugavpils, LV-5404;
  • nodibinājumā "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" Galdnieku iela 10B, Smiltene, LV-4729;
  • nodibinājumā ”Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs "TILTS"”, Mārupes iela 14, Rīga. LV-1002.

Pieteikt pusaudzi pakalpojuma saņemšanai ir tiesības tikai bērna likumiskajam pārstāvim.

Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu (Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002) vai elektroniski, parakstītu ar drošu e-parakstu (e-pasts: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv).

Iesniegums par pakalpojuma saņemšanu (no vecākiem/ aizbildņiem vai ārpusģimenes aprūpes iestādes) atrodams pielikumā.