Jaunumi
Virves vilkšanas sacensības

#teirdarbs

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta Analītikas un metodikas nodaļas
galvenā inspektora (ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru jautājumos) civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku).


Amata mērķis: Nodrošināt departamenta funkciju un pienākumu izpildi, kā arī nodrošināt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pārraudzību un metodisko atbalstu.

Sīkāk: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/351514129