Informācija presei Jaunumi Preses relīze
bērns starp diviem cilvēkiem

Bērnu aizsardzības centrā (turpmāk – BAC) 2023. gadā saņemta informācija par 50 gadījumiem (88 bērniem), kad bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu vecākiem atkārtoti pārtraukt tā paša bērna aizgādības tiesības, kas iepriekš jau vismaz reizi bijušas pārtrauktas. Visbiežākie iemesli ir atkarību izraisošu vielu lietošana vecākiem un vardarbība ģimenē.

74 % no iesūtītajiem gadījumiem (37 lietās) aizgādības tiesību atkārtotas pārtraukšanas iemesli sakrīt ar iemesliem, kuru dēļ vecākam iepriekšējo reizi pārtrauktas bērna aizgādības tiesības. Pārējos gadījumos sākotnējie aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli papildinās, nevis izzūd vai mainās, piemēram, atkarību izraisošu vielu lietošanu papildina vardarbība vai bērna pamešanu novārtā papildina atkarību izraisošu vielu lietošana.

Aizgādības tiesību pārtraukšana vecākiem ir radikāls veids, kā nodrošināt bērna tiesību aizsardzību, tādēļ bērna interesēs faktiskie un tiesiskie apstākļi izvērtējami rūpīgi un kopsakarā.  Tas saistāms gan ar bērna tiesībām uzaugt ģimenē, gan arī ar traumatisko ietekmi, ko rada bērna šķiršana no ģimenes.

Saistībā ar minēto BAC vērš uzmanību uz nepieciešamību iestādēm uzlabot savstarpējo sadarbību, iesaistoties katra bērna, kura aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas, gadījuma vadīšanā un savstarpēji apmainīties ar informāciju par bērnam nepieciešamajiem pakalpojumiem un palīdzību, kā arī nodrošināt bērnam visatbilstošāko ārpusģimenes aprūpi un veicināt vecāka aktīvu iesaisti apstākļu, kas bija par pamatu bērna aizgādības tiesību pārtraukšanai, novēršanā.

“Bērnu aizsardzības centra apkopotie dati ir skarbs apliecinājums tam, cik bieži bērnu dzīvi atkārtoti var satricināt savstarpējas informācijas apmaiņas, sadarbības un iesaistes trūkums.  Piedzīvotā vardarbība, vecāku atkarības un šķiršana no ģimenes ir patiesi sāpīga pieredze, tomēr būtiski atcerēties, ka arī atgriešanās ģimenē, kurā bijušas dažādas grūtības, var būt ne mazāk trauksmaina un baiļpilna bērnam. Lai gan katrs aizgādības tiesību pārtraukums ir bijis rūpīgi izsvērts solis, lai aizsargātu bērnu labākās intereses, tikpat svarīga ir bērna nonākšana atpakaļ vidē, kurā viņš aizvien nevar justies pasargāts un drošībā. Bērna atkalapvienošanās ar ģimeni var būt spriedzes, aizvainojuma un citu spēcīgu emociju pilna, tādēļ īpaši svarīgi atbalstīt, mācīt nepieciešamās prasmes, palīdzēt pārvarēt grūtības, lai spēcinātu ģimeni un mazinātu turpmākos riskus, kas varētu būt par pamatu bērna atkārtotai šķiršanai no ģimenes” uzsver BAC vadītājas vietniece Anda Sauļūna.

No bāriņtiesu sniegtās informācijas var secināt, ka iestādes darbojas katra savas kompetences robežās, bet nepietiekami sadarbojas un apmainās ar informāciju, lai efektīvi palīdzētu ģimenēm risināt bieži vien ieilgušās problēmas, kas apdraud bērnu labklājību ģimenē. BAC vērš īpašu uzmanību uz nepieciešamību arī pēc bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem nodrošināt ģimenei atbalstu, pretējā gadījumā, kā tas secināts no BAC analizētās informācijas, pēc kāda laika (saskaņā ar bāriņtiesu sniegto informāciju minētais laika periods svārstās no dažiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem) vecākam atkārtoti tiek pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.