Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi "Pārskatu par bāriņtiesu darbu 2022. gadā kopsavilkumu".

Ar to iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

19.05.2023. veikta datu precizēšana sadaļās 2.3.1.1.- 2.3.1.7. “iemesli bērna ārpusģimenes aprūpei 2022.gadā” un sadaļā 2.3.5. “Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas – skaits, kopā”.