Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Kolēģu kopbilde vizītē Norvēģijā

Pieredzes apmaiņas iniciatīva tika plānota saistībā ar EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021.gada programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektu “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā”. Projekta mērķis bija bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošana, ieviešot Barnahus modeli Latvijā, nodrošinot starpdisciplināru un starpinstitucionālu sadarbību bērniem, kuri cietuši no vardarbības vai kļuvuši par tās lieciniekiem. 

Laika periodā no 02.10. – 06.10.2023. Latvijā viesojās Islandes delegācija no Barnahus Reikjavīkā. Vizītes laikā norisinājās pieredzes apmaiņas programmas īstenošana darba uzlabošanai Latvijas Barnahus. Trīs psiholoģes Paola Cardenas, Kristín Birna Björnsdóttir un Sigurrós Friðriksdóttir  - prezentēja Islandes Barnahus darbību par izpētes un izmeklēšanas intervijām, lietu nodošanu un Barnahus komandas izaicinājumiem savā darbā. Psiholoģes no Islandes tika uzaicinātas arī prezentēt savu pieredzi nodibinājuma “Centrs Dardedze” un Labklājības ministrijas rīkotajā starptautiskajā ikgadējā darba konferencē “Būt uz vienas lapas reaģēšanā uz bērnu seksuālas izmantošanas gadījumiem”.

Laika periodā no 12.11. – 15.11.2023. pieredzes apmaiņā uz Islandes Barnahus Reikjavīkā devās Latvijas Barnahus komanda. Vizītes laikā tika iepazīta Barnahus darbība klātienē, izzināti programmas ieviešanas izaicinājumi un aktuālās starpinstiticionālās sadarbības struktūra. Apgūtas praktiskas zināšanas un iemaņas gan bērnu nopratināšanas, gan rehabilitācijas, gan pakalpojuma novērtēšanas jautājumos. Latvijas Barnahus psiholoģēm tika dota iespēja praktiski trenēties un apgūt nopratināšanas prasmes pieredzējušo Islandes Barnahus kolēģu uzraudzībā un vadībā, saņemot atbalstu un praktiskus ieteikumus. Vizītes laikā tika apciemots arī Reikjavīkas Bērnu aizsardzības serviss (Child Protection Service) (turpmāk – CPS) ar mērķi uzzināt par CPS sadarbību ar Barnahus, kā arī citiem CPS darbības virzieniem un pakalpojumiem bērnu un ģimeņu aizsardzības jomā.

Kopumā īstenojot pieredzes apmaiņas iniciatīvu, tika nodibināti divpusējās apmaiņas kontakti un izveidota ilgstoša sadarbība ar Islandes Barnahus darbiniekiem, kā arī veicināta labās prakses apmaiņa un zināšanu apmaiņa starp Islandes un Latvijas Barnahus strādājošajiem speciālistiem un  sadarbības partneriem.