Jaunumi
Semināra telpa ar klausītājiem

Šajā nedēļā Starptautiskā bērnu uzticības tālruņu asociācija rīko diskusiju un tikšanos Eiropas reģiona uzticības tālruņu pārstāvjiem un Eiropas valstu amatpersonām Grieķijā (Atēnās), lai pārrunātu tematus, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu mentālās veselības grūtībām un sniegto atbalstu bērniem krīzes situācijās. Tāpat tikšanās laikā runāts par uzticības tālruņu konsultantu psihoemocionālās labbūtības nozīmi, sniedzot atbalstu un palīdzību bērniem, kas nonākuši smagās krīzes situācijās

Arī Latvijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 pārstāvis piedalās tikšanās reizē, lai dalītos pieredzē un aizgūtu labās prakses piemērus, lai sekmētu vēl pilnvērtīgāka pakalpojuma nodrošināšanu.