Informācija presei Jaunumi Preses relīze
UT 2022 gada rezultāti janv.2023

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) 2022. gadā sniedzis 6462 konsultācijas, gan atbildot uz telefona zvaniem, gan sniedzot atbalstu rakstiski čatā un e-konsultāciju formātā. Tāpat arī pieņemti 177 dienesta ziņojumi saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Visos gadījumos iesaistītas valsts vai pašvaldības iestādes, kuras savas kompetences ietvaros veikušas darbības, lai tiktu nodrošinātas bērnu labākas intereses.

Uzticības tālrunis ir saņēmis zvanus saistībā ar krīzes situācijām, kurās ir bijusi nepieciešama operatīva palīdzība īpaši smagu negadījumu vai traģēdiju reizēs. VBTAI Krīzes intervences komandas speciālisti 2022. gadā sniedza palīdzību 14 gadījumos, no kuriem 10 bija izbraukumi uz krīzes notikuma vietu, bet četros gadījumos palīdzība tika sniegta attālināti.

Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz tēmām, kas izteikti būtiskas bērna psihoemocionālās labklājības kontekstā, pagājušajā gadā Uzticības tālrunis īstenoja septiņas informatīvās kampaņas, kuru laikā gan sniegts informatīvs un psihoemocionāls atbalsts tiem, kas sazinājušies ar Uzticības tālruņa speciālistiem, gan sniegtas intervijas medijiem, lai sekmētu sabiedrības informētību par šiem būtiskajiem tematiem: 7.–13. februārī saistībā ar mobingu skolas vidē tika rīkota kampaņa “Es izvēlos runāt”; 9.–15. maijā rīkota atbalsta kampaņa vecākiem, kas bērnus audzina vieni “Es audzinu viens”; no 29. augusta līdz 4. septembrim rīkota ikgadējā pirmsskolas kampaņa “Atpakaļ uz skolu”, lai atbalstītu gan bērnus, kuriem atgriešanās skolā var izraisīt negatīvas emocijas, gan vecākus, kuri mēdz izjust satraukumu par bērna skolas gaitām; 5.11. septembrī rīkota kampaņa tēvu atbalstam “Uzticības tālrunis tēviem”; 21.–27. novembrī rīkota kampaņa seksuālās vardarbības pret bērniem mazināšanai “Pārtrauc klusēšanu”; 6.–12. decembrī rīkota kampaņa, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz emocionālās vardarbības sekām bērnu un pusaudžu garīgās veselības kontekstā “Palīdzība zvana attālumā”; 20.–27. decembrī rīkota kampaņa, lai Ziemassvētku laikā atbalstītu tos bērnus un pusaudžus, kas jutušies vientuļi vai nomākti “Uzticies… Tevi dzirdēs un sapratīs”.

2022. gadā bērni un pusaudži visbiežāk runājuši par grūtībām ar vecākiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem, attiecību grūtībām ar vienaudžiem, par piedzīvoto emocionālo vardarbību, kā arī dažādām spēcīgām negatīvām emocijām, piemēram, bailes, dusmas, bezspēcība. Vecāki visbiežāk vēlējušies runāt par grūtībām saskarsmē ar bērniem un pusaudžiem, par rīcību gadījumā, ja vecāki nolēmuši šķirties, kā arī citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Uzticības tālrunis bijis gatavs atbalstīt no kara bēgošos bērnus un vecākus, informējot par Uzticības tālruņa sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām. Uzticības tālrunis sagatavojis informatīvo materiālu par saziņas iespējām ukraiņu, angļu, kā arī krievu valodā. Tāpat Uzticības tālruņa speciālisti piedalījušies Latvijas radio 2 un Latvijas bērnu atbalsta fonda rīkotajā pasākumā 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, kur snieguši atbalstu ukraiņu ģimenēm, kā arī informējuši par palīdzības saņemšanas iespējām un dāvājuši ģimenēm ar bērniem ikdienā praktiski izmantojamus materiālus (lietussargus, uzpildāmās ūdenspudeles, u.c.) ar informāciju par Uzticības tālruni.