Pielikumi metodiskajiem ieteikumiem “Bāriņtiesas loma nodrošinot bērniem ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē”, kas atrodami Rokasgrāmatā bāriņtiesām https://www.bac.gov.lv /lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=5503&page=