Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiek sniegta atbilde par iesniegumā vai sūdzībā minētajiem faktiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Mutisks vai rakstisks iesniegums, un ja ir iespējams, dokumenti vai kopijas, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.