Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  05.01.2024.
  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) īsteno Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansēto projektu Nr. 4.3.6.5/1/24/I/001 “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai…
  11.09.2023.
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanā. …
  29.12.2022.
      Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus pasākuma 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko…
  Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) īsteno projektu Nr. 9.2.1.3./16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību…
  09.12.2022.
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) sadarbībā ar Labklājības ministriju (turpmāk – Ministrija) īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas…